Juryleden


Elke onderneming in de gemeente Roosendaal kan meedingen om een Award. Besluitvorming cq. de hoofdvestiging mag elders gesitueerd zijn. Borchwerf 3 behoort ook bij het gebied voor een Award. Elke onderneming, ongeacht het oprichtingsjaartal, kan een Award winnen.

Voorafgaand aan de Awards wordt in elke categorie een selectie gemaakt van genomineerden die voldoen aan de vooraf opgestelde criteria. Deze genomineerden worden door een deskundige, onafhankelijke jury tijdens een bedrijfsbezoek diepgaander bevraagd. 

De jury kiest de winnaar op basis van onafhankelijke toekenning van punten. Onze media-partner publiceert een redactioneel artikel. Een boeiende presentatie van de bedrijven wordt aan het grote publiek getoond. De voorzitter van de jury reikt de prijs uit.

Chris Cornet

rayondirecteur ING

Chris Cornet is al vanaf de oprichting verbonden aan de Roosendaal Business Awards en heeft enkele jaren de functie van Juryvoorzitter vervult.

Dennis Klasen

partner Van Oers Accountancy & Advies

Dennis Klasen is Jurylid en al vanaf de oprichting verbonden aan de Roosendaal Business Awards.

Machiel Gelok

partner Haans Advocaten

Machiel Gelok is Jurylid en al vanaf de oprichting verbonden aan de Roosendaal Business Awards.

Jan Willem Passer

DGA Karpack Verpakkingen

Jan Willem Passer is sinds 2017 lid van de Jury en heeft de vierde editie van de Roosendaal Business Awards gewonnen.

Jeffrey Coppens

Directeur Coppens uitvaartzorg

Jeffrey Coppens is Jurylid en heeft vorig jaar de Small Business Award gewonnen.

Joyce Aarsman

Head/Owner NouvelleX & Nouvelle & Pilot EASA

Joyce is dit jaar toegetreden tot de Jury en was genomineerde van de eerste editie van de Roosendaal Business Awards.

Project-assistente

Isabel van Overveld

Isabel is Project-assistente en ondersteunt de Juryleden vanuit de organisatie.